Vilket Bristav-nummer har ?

Ulf Risérus Bristav-nummer är

5

Ulf Risérus
var med i avsnittet #7
i podden Forskarpodden med
Niklas Norén

Niklas Norén
var med i avsnittet #14
i podden Forskarpodden med
Mattias Gardell

Mattias Gardell
var med i avsnittet 14
i podden Retoriskt! med
Barbro Fällman

Barbro Fällman
var med i avsnittet 58
i podden Retoriskt! med
Marcus Leifby

Marcus Leifby
var med i avsnittet 295
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Ulf Risérus poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet