Vilket Bristav-nummer har ?

Soran Ismails Bristav-nummer är

1

Soran Ismail
var med i avsnittet 208
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Soran Ismails poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet