Vilket Bristav-nummer har ?

Antje Jackeléns Bristav-nummer är

2

Antje Jackelén
var med i avsnittet 12
i podden Prata till punkt med ärkebiskopen med
Soran Ismail

Soran Ismail
var med i avsnittet 306: Bröllop och jäkelskap
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Antje Jackeléns poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym