Vilket Bristav-nummer har ?

Mohammad Fazlhashemis Bristav-nummer är

3

Mohammad Fazlhashemi
var med i avsnittet 13
i podden Prata till punkt med ärkebiskopen med
Antje Jackelén

Antje Jackelén
var med i avsnittet 12
i podden Prata till punkt med ärkebiskopen med
Soran Ismail

Soran Ismail
var med i avsnittet 33
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Mohammad Fazlhashemis poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym