Vilket Bristav-nummer har ?

Tarik Salehs Bristav-nummer är

4

Tarik Saleh
var med i avsnittet Tarik Saleh
i podden Stocks och Wilson har en pod med
Alexander Stocks

Alexander Stocks
var med i avsnittet Avsnitt 49
i podden Du Får Vila Sen med
Daniel Ekberg

Daniel Ekberg
var med i avsnittet Avsnitt 4
i podden Du Får Vila Sen med
Simon "Chippen" Svensson

Simon "Chippen" Svensson
var med i avsnittet 19 maj
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Tarik Salehs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym