Vilket Bristav-nummer har ?

Christopher Linnells Bristav-nummer är

1

Christopher Linnell
var med i avsnittet 101 En kareoke-indian
i podden Nisse å den där äldre med
Petter Bristav

Se Christopher Linnells poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet