Vilket Bristav-nummer har ?

Alexander Stocks Bristav-nummer är

3

Alexander Stocks
var med i avsnittet Avsnitt 49
i podden Du Får Vila Sen med
Daniel Ekberg

Daniel Ekberg
var med i avsnittet Avsnitt 3
i podden Du Får Vila Sen med
Martin Soneby

Martin Soneby
var med i avsnittet 79
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Alexander Stocks poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet