Vilket Bristav-nummer har ?

Daniel Ekbergs Bristav-nummer är

2

Daniel Ekberg
var med i avsnittet Avsnitt 3
i podden Du Får Vila Sen med
Martin Soneby

Martin Soneby
var med i avsnittet 57
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Daniel Ekbergs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym