Vilket Bristav-nummer har ?

Staffan Hilderbrants Bristav-nummer är

4

Staffan Hilderbrant
var med i avsnittet 6. G som i gemenskap!
i podden Wahlgren - Lundqvist med
Niclas Wahlgren

Niclas Wahlgren
var med i avsnittet 118
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Anna Hegestrand

Anna Hegestrand
var med i avsnittet 80
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Brita Zackari

Brita Zackari
var med i avsnittet 227
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Staffan Hilderbrants poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym