Vilket Bristav-nummer har ?

Anna Hegestrands Bristav-nummer är

2

Anna Hegestrand
var med i avsnittet 167
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Hasse Brontén

Hasse Brontén
var med i avsnittet 242
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Anna Hegestrands poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym