Vilket Bristav-nummer har ?

Niclas Wahlgrens Bristav-nummer är

3

Niclas Wahlgren
var med i avsnittet 118
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Anna Hegestrand

Anna Hegestrand
var med i avsnittet 167
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Hasse Brontén

Hasse Brontén
var med i avsnittet 108
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Niclas Wahlgrens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet