Vilket Bristav-nummer har ?

Hasse Bronténs Bristav-nummer är

1

Hasse Brontén
var med i avsnittet 20
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Hasse Bronténs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet