Vilket Bristav-nummer har ?

Ola Rapaces Bristav-nummer är

4

Ola Rapace
var med i avsnittet Ola Rapace
i podden Stocks och Wilson har en pod med
Alexander Stocks

Alexander Stocks
var med i avsnittet Avsnitt 49
i podden Du Får Vila Sen med
Daniel Ekberg

Daniel Ekberg
var med i avsnittet Avsnitt 1
i podden Du Får Vila Sen med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 144
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Ola Rapaces poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym