Vilket Bristav-nummer har ?

Martin Sonebys Bristav-nummer är

1

Martin Soneby
var med i avsnittet Avsnitt 6 - Slider och Goose
i podden Alla mina kamrater med
Petter Bristav

Se Martin Sonebys poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet