Vilket Bristav-nummer har ?

Monica Sjödins Bristav-nummer är

5

Monica Sjödin
var med i avsnittet EP 05 – Pension
i podden Feminvest podcast med
Eva Trouin

Eva Trouin
var med i avsnittet EP 24 – Rapportider
i podden Feminvest podcast med
Philip Scholtzé

Philip Scholtzé
var med i avsnittet 57
i podden Businesspodden med
Mikael Arndt

Mikael Arndt
var med i avsnittet 59
i podden Businesspodden med
Jakob Öqvist

Jakob Öqvist
var med i avsnittet 168
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Monica Sjödins poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet