Vilket Bristav-nummer har ?

Annou Bergfelts Bristav-nummer är

4

Annou Bergfelt
var med i avsnittet EP 24 – Rapportider
i podden Feminvest podcast med
Philip Scholtzé

Philip Scholtzé
var med i avsnittet 57
i podden Businesspodden med
Josef Fallesen

Josef Fallesen
var med i avsnittet 85
i podden Businesspodden med
Calle Schulman

Calle Schulman
var med i avsnittet 10
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Annou Bergfelts poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym