Vilket Bristav-nummer har ?

Annou Bergfelts Bristav-nummer är

4

Annou Bergfelt
var med i avsnittet EP 24 – Rapportider
i podden Feminvest podcast med
Philip Scholtzé

Philip Scholtzé
var med i avsnittet 57
i podden Businesspodden med
Mikael Arndt

Mikael Arndt
var med i avsnittet 84
i podden Businesspodden med
David Batra

David Batra
var med i avsnittet 201
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Annou Bergfelts poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym