Vilket Bristav-nummer har ?

Calle Schulmans Bristav-nummer är

1

Calle Schulman
var med i avsnittet 10
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Calle Schulmans poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet