Vilket Bristav-nummer har ?

Josef Fallesens Bristav-nummer är

2

Josef Fallesen
var med i avsnittet 59
i podden Businesspodden med
Jakob Öqvist

Jakob Öqvist
var med i avsnittet 168
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Josef Fallesens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym