Vilket Bristav-nummer har ?

Jonas Löfvenbergs Bristav-nummer är

4

Jonas Löfvenberg
var med i avsnittet #14
i podden Forskarpodden med
Mattias Gardell

Mattias Gardell
var med i avsnittet 14
i podden Retoriskt! med
Andreas Utterström

Andreas Utterström
var med i avsnittet 58
i podden Retoriskt! med
Marcus Leifby

Marcus Leifby
var med i avsnittet 68
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Jonas Löfvenbergs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym