Vilket Bristav-nummer har ?

Andreas Utterströms Bristav-nummer är

2

Andreas Utterström
var med i avsnittet 34
i podden Retoriskt! med
Hanna Hellquist

Hanna Hellquist
var med i avsnittet 52
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Andreas Utterströms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym