Vilket Bristav-nummer har ?

Fredrik Wikingssons Bristav-nummer är

1

Fredrik Wikingsson
var med i avsnittet 46
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Fredrik Wikingssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet