Vilket Bristav-nummer har ?

Mattias Gardells Bristav-nummer är

3

Mattias Gardell
var med i avsnittet 14
i podden Retoriskt! med
Andreas Utterström

Andreas Utterström
var med i avsnittet 1
i podden Retoriskt! med
Henrik Schyffert

Henrik Schyffert
var med i avsnittet 3. Schyffert & Lokko
i podden #PodOutWest med
Petter Bristav

Se Mattias Gardells poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym