Vilket Bristav-nummer har ?

Mattias Gardells Bristav-nummer är

3

Mattias Gardell
var med i avsnittet 14
i podden Retoriskt! med
Barbro Fällman

Barbro Fällman
var med i avsnittet 2
i podden Retoriskt! med
Fredrik Wikingsson

Fredrik Wikingsson
var med i avsnittet 46
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Mattias Gardells poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym