Vilket Bristav-nummer har ?

David Castillos Bristav-nummer är

5

David Castillo
var med i avsnittet Gitarrzombien 23 “David Castillo & inspelning av gitarr”
i podden Gitarrzombien med
Fredrik Svensson (gitarrist)

Fredrik Svensson (gitarrist)
var med i avsnittet Gitarrzombien 13 med “Conny Bloom”
i podden Gitarrzombien med
Sven Isaksson

Sven Isaksson
var med i avsnittet #15 Kokbokens historia
i podden Bildningspodden med
Richard Tellström

Richard Tellström
var med i avsnittet 19
i podden Allt du velat veta med
Fritte Fritzson

Fritte Fritzson
var med i avsnittet 9 juni
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se David Castillos poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet