Vilket Bristav-nummer har ?

Fredrik Svensson (gitarrist)s Bristav-nummer är

4

Fredrik Svensson (gitarrist)
var med i avsnittet Gitarrzombien 13 med “Conny Bloom”
i podden Gitarrzombien med
Sven Isaksson

Sven Isaksson
var med i avsnittet #15 Kokbokens historia
i podden Bildningspodden med
Richard Tellström

Richard Tellström
var med i avsnittet 19
i podden Allt du velat veta med
Fritte Fritzson

Fritte Fritzson
var med i avsnittet 132
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Fredrik Svensson (gitarrist)s poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym