Vilket Bristav-nummer har ?

Sven Isakssons Bristav-nummer är

3

Sven Isaksson
var med i avsnittet #15 Kokbokens historia
i podden Bildningspodden med
Richard Tellström

Richard Tellström
var med i avsnittet 19
i podden Allt du velat veta med
Fritte Fritzson

Fritte Fritzson
var med i avsnittet 74
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Sven Isakssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet