Vilket Bristav-nummer har ?

Richard Tellströms Bristav-nummer är

2

Richard Tellström
var med i avsnittet 19
i podden Allt du velat veta med
Fritte Fritzson

Fritte Fritzson
var med i avsnittet 9 juni
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Richard Tellströms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym