Vilket Bristav-nummer har ?

Pingis Hadenius Bristav-nummer är

3

Pingis Hadenius
var med i avsnittet 49
i podden Framgångspodden med
Alexander Pärleros

Alexander Pärleros
var med i avsnittet 76
i podden Framgångspodden med
Petra Mede

Petra Mede
var med i avsnittet 14
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Pingis Hadenius poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym