Vilket Bristav-nummer har ?

Pingis Hadenius Bristav-nummer är

3

Pingis Hadenius
var med i avsnittet 49
i podden Framgångspodden med
Alexander Pärleros

Alexander Pärleros
var med i avsnittet 59
i podden Framgångspodden med
David Batra

David Batra
var med i avsnittet 16
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Pingis Hadenius poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet