Vilket Bristav-nummer har ?

Messiah Hallbergs Bristav-nummer är

1

Messiah Hallberg
var med i avsnittet 199
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Messiah Hallbergs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet