Vilket Bristav-nummer har ?

Yvette Hermundstads Bristav-nummer är

3

Yvette Hermundstad
var med i avsnittet #75
i podden Agendasättarna med
Anders Cedhamre

Anders Cedhamre
var med i avsnittet #62
i podden Agendasättarna med
Patrik Andersson

Patrik Andersson
var med i avsnittet 5
i podden EMPodd med
Petter Bristav

Se Yvette Hermundstads poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet