Vilket Bristav-nummer har ?

Yvette Hermundstads Bristav-nummer är

3

Yvette Hermundstad
var med i avsnittet #75
i podden Agendasättarna med
Anders Cedhamre

Anders Cedhamre
var med i avsnittet #2
i podden Agendasättarna med
David Fjäll

David Fjäll
var med i avsnittet 172
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Yvette Hermundstads poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym