Vilket Bristav-nummer har ?

Erik Lindenius Bristav-nummer är

1

Erik Lindenius
var med i avsnittet 176
i podden Mediespanarna med
Petter Bristav

Se Erik Lindenius poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym