Vilket Bristav-nummer har ?

Bengt Strömbros Bristav-nummer är

2

Bengt Strömbro
var med i avsnittet 60
i podden Mediespanarna med
Erik Lindenius

Erik Lindenius
var med i avsnittet 176
i podden Mediespanarna med
Petter Bristav

Se Bengt Strömbros poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet