Vilket Bristav-nummer har ?

Ylva Eggehorns Bristav-nummer är

4

Ylva Eggehorn
var med i avsnittet Avsnitt 09
i podden Gudgubbar med
Andreas Ekström

Andreas Ekström
var med i avsnittet Avsnitt 07
i podden Gudgubbar med
Lena Andersson

Lena Andersson
var med i avsnittet 157
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Ylva Eggehorns poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym