Vilket Bristav-nummer har ?

Ylva Eggehorns Bristav-nummer är

4

Ylva Eggehorn
var med i avsnittet Avsnitt 09
i podden Gudgubbar med
Emanuel Karlsten

Emanuel Karlsten
var med i avsnittet Avsnitt 22
i podden Dagens Människa med
Malin Aronsson

Malin Aronsson
var med i avsnittet Avsnitt 17
i podden Dagens Människa med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Ylva Eggehorns poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet