Vilket Bristav-nummer har ?

Emanuel Karlstens Bristav-nummer är

3

Emanuel Karlsten
var med i avsnittet Avsnitt 07
i podden Gudgubbar med
Lena Andersson

Lena Andersson
var med i avsnittet 157
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 144
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Emanuel Karlstens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym