Vilket Bristav-nummer har ?

Shima Niavaranis Bristav-nummer är

1

Shima Niavarani
var med i avsnittet 178
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Shima Niavaranis poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym