Vilket Bristav-nummer har ?

Viktoria Wyckman Ågrens Bristav-nummer är

3

Viktoria Wyckman Ågren
var med i avsnittet 83
i podden Businesspodden med
Mikael Arndt

Mikael Arndt
var med i avsnittet 84
i podden Businesspodden med
David Batra

David Batra
var med i avsnittet 201
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Viktoria Wyckman Ågrens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym