Vilket Bristav-nummer har ?

Viktoria Wyckman Ågrens Bristav-nummer är

3

Viktoria Wyckman Ågren
var med i avsnittet 83
i podden Businesspodden med
Josef Fallesen

Josef Fallesen
var med i avsnittet 85
i podden Businesspodden med
Calle Schulman

Calle Schulman
var med i avsnittet 10
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Viktoria Wyckman Ågrens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym