Vilket Bristav-nummer har ?

Viktor Liljerås Bristav-nummer är

4

Viktor Liljerås
var med i avsnittet 56. Hypnos med Erik Olkiewicz
i podden Lyckopodden med
Erik Olkiewicz

Erik Olkiewicz
var med i avsnittet 26
i podden Retoriskt! med
Barbro Fällman

Barbro Fällman
var med i avsnittet 36
i podden Retoriskt! med
Julia Skott

Julia Skott
var med i avsnittet #3
i podden Nörd & Novis med
Petter Bristav

Se Viktor Liljerås poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym