Vilket Bristav-nummer har ?

Barbro Fällmans Bristav-nummer är

2

Barbro Fällman
var med i avsnittet 36
i podden Retoriskt! med
Julia Skott

Julia Skott
var med i avsnittet #3
i podden Nörd & Novis med
Petter Bristav

Se Barbro Fällmans poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym