Vilket Bristav-nummer har ?

Erik Olkiewiczs Bristav-nummer är

3

Erik Olkiewicz
var med i avsnittet 26
i podden Retoriskt! med
Barbro Fällman

Barbro Fällman
var med i avsnittet 1
i podden Retoriskt! med
Henrik Schyffert

Henrik Schyffert
var med i avsnittet 21
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Erik Olkiewiczs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet