Vilket Bristav-nummer har ?

Veronica Ericsson Laksos Bristav-nummer är

3

Veronica Ericsson Lakso
var med i avsnittet 70
i podden Businesspodden med
Mikael Arndt

Mikael Arndt
var med i avsnittet 85
i podden Businesspodden med
Calle Schulman

Calle Schulman
var med i avsnittet 10
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Veronica Ericsson Laksos poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym