Vilket Bristav-nummer har ?

Veronica Ericsson Laksos Bristav-nummer är

3

Veronica Ericsson Lakso
var med i avsnittet 70
i podden Businesspodden med
Josef Fallesen

Josef Fallesen
var med i avsnittet 89
i podden Businesspodden med
Fredrik Wikingsson

Fredrik Wikingsson
var med i avsnittet 46
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Veronica Ericsson Laksos poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym