Vilket Bristav-nummer har ?

Vasilis Mavroudis Bristav-nummer är

3

Vasilis Mavroudis
var med i avsnittet Det kontorslösa kontoret
i podden Digitalisterna med
Kjell Eriksson

Kjell Eriksson
var med i avsnittet 22
i podden Overkligt med
Victor Leijonhufvud

Victor Leijonhufvud
var med i avsnittet 154
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Vasilis Mavroudis poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym