Vilket Bristav-nummer har ?

Kjell Erikssons Bristav-nummer är

2

Kjell Eriksson
var med i avsnittet 122
i podden Overkligt med
Måns Ortner

Måns Ortner
var med i avsnittet 131
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Kjell Erikssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym