Vilket Bristav-nummer har ?

Kjell Erikssons Bristav-nummer är

2

Kjell Eriksson
var med i avsnittet 84
i podden Overkligt med
Victor Leijonhufvud

Victor Leijonhufvud
var med i avsnittet 154
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Kjell Erikssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym