Vilket Bristav-nummer har ?

Victor Leijonhufvuds Bristav-nummer är

1

Victor Leijonhufvud
var med i avsnittet 154
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Victor Leijonhufvuds poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet