Vilket Bristav-nummer har ?

Toni Holm Lovéns Bristav-nummer är

4

Toni Holm Lovén
var med i avsnittet #4
i podden En bra ursäkt att träffas med
Sebastian Svahn

Sebastian Svahn
var med i avsnittet #9
i podden En bra ursäkt att träffas med
Armann Hreinsson

Armann Hreinsson
var med i avsnittet 36
i podden Arkiv Samtal med
Anton Magnusson

Anton Magnusson
var med i avsnittet 290
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Toni Holm Lovéns poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym