Vilket Bristav-nummer har ?

Henrik Mattissons Bristav-nummer är

2

Henrik Mattisson
var med i avsnittet 15
i podden Humoristerna med
Marcus Thapper

Marcus Thapper
var med i avsnittet 28
i podden Humoristerna med
Petter Bristav

Se Henrik Mattissons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet