Vilket Bristav-nummer har ?

Marcus Thappers Bristav-nummer är

1

Marcus Thapper
var med i avsnittet 28
i podden Humoristerna med
Petter Bristav

Se Marcus Thappers poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym