Vilket Bristav-nummer har ?

Tomas Löndahls Bristav-nummer är

5

Tomas Löndahl
var med i avsnittet 39. "Den utmärktaste och förhoppningsfullaste": Ludvig Norman
i podden Den svenska musikhistorien med
Mattias Lundberg (professor musikvetenskap)

Mattias Lundberg (professor musikvetenskap)
var med i avsnittet 46. Sveriges första massmedium: Skillingtrycksvisor
i podden Den svenska musikhistorien med
Karin Strand

Karin Strand
var med i avsnittet Om skillingtryck
i podden Snedtänkt med
Kalle Lind

Kalle Lind
var med i avsnittet 104
i podden Arkiv Samtal med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 228
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Tomas Löndahls poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet