Vilket Bristav-nummer har ?

Simon Gärdenfors Bristav-nummer är

1

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 265
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Simon Gärdenfors poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet