Vilket Bristav-nummer har ?

Kalle Linds Bristav-nummer är

2

Kalle Lind
var med i avsnittet Om romcom
i podden Snedtänkt med
Julia Skott

Julia Skott
var med i avsnittet #3
i podden Nörd & Novis med
Petter Bristav

Se Kalle Linds poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet