Vilket Bristav-nummer har ?

Suzanne Axells Bristav-nummer är

3

Suzanne Axell
var med i avsnittet 93
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Anna Hegestrand

Anna Hegestrand
var med i avsnittet 80
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Brita Zackari

Brita Zackari
var med i avsnittet 204
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Suzanne Axells poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet