Vilket Bristav-nummer har ?

Alex Schulmans Bristav-nummer är

1

Alex Schulman
var med i avsnittet 22
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Alex Schulmans poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet